12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Wycieczka edukacyjna do Gdańska w ramach innowacji „MUZEUM Z KLASĄ”

W ostatnim czasie klasa 6a z wychowawczynią Moniką Tyborską i nieodzowną p. Basią (mamą Bartka), uczestniczyła w wycieczce do Gdańska. Postanowiliśmy poznać to piękne miasto od strony historycznej. Najpierw odwiedziliśmy Piwnicę Romańską – najstarsze miejsce w Gdańsku, pochodzące z XIII w., pozostałość po klasztorze dominikanów.

Następnie udaliśmy się na spacer po gdańskiej Starówce. Pani opowiedziała nam o charakterystycznym układzie ulic, najważniejszych budowlach i ich przeznaczeniu. Odnaleźliśmy też miejsce, z którego widać trzech Neptunów. Podczas spaceru podziwialiśmy zabytkowe kamienice, kościoły i miejskie bramy. Obejrzeliśmy też gotyckie wnętrze Bazyliki Mariackiej, największego średniowiecznego kościoła w Europie.

Naszym kolejnym celem było muzeum wnętrz mieszczańskich z XVIII w., czyli Dom Uphagena. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiedziała nam o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń i życiu codziennym gdańskich mieszczan.

Wycieczka do Gdańska zainaugurowała realizację innowacji o nazwie „Muzeum z klasą”, która będzie trwała przez cały rok szkolny w klasie 6a. Autorem projektu jest nauczycielka historii, a zarazem wychowawczyni klasy 6a Monika Tyborska.